Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 818-4+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270083
Katalogové èíslo 82376
Název dokumentu Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8
Anglický název Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 4: Chain slings - Grade 8
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 818-4+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51878ČSN EN 818-4 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 818-4+A1 Norma stanovuje požadavky na bezpečnostní metody hodnocení a zkoušení jedno-, dvou-, tří-, čtyřpramenných a nekonečných vázacích řetězů vyráběných montáží příslušných součástí nebo svařováním. Pro tyto vázací řetězy se používají řetězy vyrobené podle ČSN EN 818-2+A1. Obsahuje rizika specifická pro tyto vázací řetězy. Stanovuje požadavky na konstrukci, montáž, zkoušení, prohlídky, značení a certifikát výrobce. Určuje způsob stanovení nosnosti pro symetrické a asymetrické rozložení zatížení. Stanovuje koeficienty zkušební síly pro jednotlivé zkušební úseky vázacího řetězu.