Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 818-3+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270083
Katalogové èíslo 82375
Název dokumentu Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4
Anglický název Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 3: Medium tolerance chain for chain slings - Grade 4
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 818-3+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58722ČSN EN 818-3 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 818-3+A1 Norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro krátkočlánkové řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky třídy 4. Stanovuje konkrétní rozměry řetězu v rozsahu 4 - 45 mm, tzn. jmenovitou tloušťku, mezní úchylky průměru materiálu, průměr v místě svaru, rozteč a šířku. V normě jsou uvedeny požadavky na materiál, tepelná zpracování a mechanické vlastnosti řetězu. Obsahuje nebezpečí specifická pro krátkočlánkové řetězy určené pro vázací řetězy. Předepisuje požadavky na kvalifikaci, postup pro zkoušky, včetně přejímacích kritérií a způsob značení. V přílohách jsou uvedeny vzorce pro výpočet rozměrů, nosností a mechanických vlastností, dále hmotnost řetězů a systém označování.