Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 818-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270083
Katalogové èíslo 82373
Název dokumentu Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky
Anglický název Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions of acceptance
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 818-1+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26354ČSN EN 818-1 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 818-1+A1 Norma stanovuje všeobecné přejímací podmínky vztahující se k bezpečnosti pro elektricky svařované ocelové krátkočlánkové řetězy střední a přesné tolerance používané pro účely vázání břemen a pro účely zdvihání u řetězových zdvihadel a podobných zdvihacích zařízení. Obsahuje nebezpečí specifická při používání vázacích řetězů. Obsahuje postup pro zkoušky a přezkušování, včetně přejímacích kritérií, dále způsob značení a požadavek na vystavení certifikátu. Stanovuje požadavky na rozměry, materiál, výrobu, tepelné zpracování a mechanické vlastnosti řetězu.