Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1677-3+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 271910
Katalogové èíslo 82372
Název dokumentu Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8
Anglický název Components for slings - Safety - Part 3: Forged steel self - locking hooks - Grade 8
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1677-3+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65034ČSN EN 1677-3 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1677-3+A1 Norma stanovuje požadavky na kované ocelové samozavírací háky třídy 8 s okem nebo vidlicí a čepem. Háky se používají jako součásti vázacích řetězů, vázacích prostředků s drátěnými lany a textilních vázacích prostředků, které jsou určené pro zdvihání břemen, materiálů a zboží. Jsou zde uvedena závažná nebezpečí specifická pro tyto háky, zásady pro jejich konstrukci, hlavní rozměry včetně jejich výpočtů, požadavky na výrobu, provedení zkoušky, značení, certifikát a používání.