Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1677-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 271910
Katalogové èíslo 82371
Název dokumentu Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8
Anglický název Components for slings - Safety - Part 2: Forged steel lifting hooks with latch - Grade 8
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1677-2+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63350ČSN EN 1677-2 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1677-2+A1 Norma stanovuje požadavky na kované zdvihací háky s pojistkou, třídy 8. Provedení háků může být buď s vidlicí nebo okem. Háky je možno používat s vázacími řetězy, vázacími ocelovými lany a vázacími textilními prostředky, které jsou určené pro zdvihání břemen, materiálů a zboží. Jsou zde uvedena nebezpečí specifická pro kované háky, zásady pro jejich konstrukci, včetně pojistky háku, požadavky na výrobu, provedení, zkoušky, značení a používání. V informativních přílohách jsou uvedeny vzorce pro výpočet rozměrů a struktura označování háků.