Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12385-3+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 024302
Katalogové èíslo 82368
Název dokumentu Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu
Anglický název Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
Datum vydání 01.12.2008
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.01.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.65 - Ocelové dráty, drátěná lana a článkové řetězy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12385-3+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73094ČSN EN 12385-3 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512057ČSN EN 12385-3 2021
Anotace

ČSN EN 12385-3+A1 Tento dokument specifikuje typy informací pro používání a údržbu ocelových drátěných lan poskytovaných výrobcem lana nebo, které budou obsaženy v manuálu výrobce, který je přiložen ke stroji, dílu zařízení nebo instalaci, jejichž součástí jsou ocelová drátěná lana. Pro ocelová drátěná lana vyhovující částem 8 a 9 používaných na lanových drahách navržených pro dopravu osob, jsou dodatečné informace pro používání a údržbu uvedeny v prEN 12927-7. Pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan jsou specifické informace pro používání a údržbu uvedeny v EN 13414-2. Tento dokument je normou typu C, jak je stanoveno v EN 1070.