Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1999-1-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731501
Katalogové èíslo 82353
Název dokumentu Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Anglický název Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1999-1-22007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86441ČSN EN 1999-1-2 2009NA ed. A01.02.2012
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86929ČSN EN 1999-1-2 2009Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79199ČSN EN 1999-1-2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1999-1-2 ČSN EN 1999-1-2 shrnuje poslední poznatky z navrhování hliníkových konstrukcí vystavených požáru. Text normy obsahuje principy navrhování hliníkových konstrukcí za požáru, základní teplotní a mechanické vlastnosti hliníkových slitin za zvýšených teplot při požáru, modely přestupu tepla do konstrukce a jednoduché metody výpočtu požární odolnosti prvků.