Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-16
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 82352
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment
Datum vydání 01.12.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-162008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81131ČSN EN 54-16 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-16 Norma uvádí požadavky, zkušební metody a kritéria provedení ústředen pro hlasová výstražná zařízení používaná v systémech elektrické požární signalizace instalovaných v budovách, kde je poplachový signál ve formě tónu(ů) nebo zprávy(v), nebo obou. Také poskytuje opatření pro hodnocení shody zařízení vůči požadavkům této Evropské normy. Celkové požadavky na hlasové výstražné systémy, zvláště týkající se slyšitelnosti a srozumitelnosti nejsou v této normě zahrnuty. Výrobce by měl zvážit požadavky na celkový systém, které mohou ovlivnit návrh zařízení. Takovéto systémové požadavky mohou být specifikovány v jiné části řady norem EN 54, v národní legislativě, v zákonech a normách nebo ve smluvních dokumentech. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Citované normativní dokumenty, kapitolu 3 - Termíny, definice a zkratky, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky na signalizaci,kapitolu 6 - Stav KLID, kapitolu 7 - Stav HLASOVÝ POPLACH, kapitolu 8 - Stav PORUCHA, kapitola 9 - Stav VYPNUTO, kapitola 10 - Manuální ovládání hlasové výstrahy, kapitola 11 - Rozhraní pro vnější ovládací zařízení, kapitola 12 - Nouzový mikrofon, kapitola 13 - Požadavky na konstrukci. Kapitola 14 - Dodatečné požadavky na konstrukci pro programově řízené VACIE, kapitolu 15 - Označení, kapitolu 16 - Zkoušky, přílohu A - Vysvětlení přístupových úrovní, přílohu B - Volitelné funkce s požadavky a alternativy , přílohu C Požadavky na konstrukci pro softwarově řízené VACIE, přílohu D - Všeobecné informace o hlasových výstražných systémech , přílohu E - Rozhraní mezi VACIE a CIE, přílohu F- Společné indikace, ovládání a výstupy pokud jsou VACIE a CIE kombinovány a harmonizační přílohu ZA.