Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13586+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270137
Katalogové èíslo 82240
Název dokumentu Jeřáby - Přístupy
Anglický název Cranes - Access
Datum vydání 01.11.2008
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.12.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13586+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71797ČSN EN 13586 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512064ČSN EN 13586 2021
Anotace

ČSN EN 13586+A1 Tato evropská norma určuje požadavky pro návrh přístupů bez strojního pohonu, instalovaných na jeřábech. Pro jiné typy: POZNÁMKA 1 přístupů je pro informaci specifikován požadavek pro dodání. Tato norma zahrnuje přístupy k ovládacím místům obsluhy a všechny přístupy potřebné pro údržbu, pro určité montážní a demontážní operace (viz níže) a pro nouzové přístupy. Pro jeřáby, které se montují a demontují na jejich pracovním místě, jsou specifické požadavky pro přístupy potřebné během těchto činností dány v příslušných Evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů. Specifické: POZNÁMKA 2 požadavky pro přístupy na jednotlivé typy jeřábů jsou dány v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů. Rozměry udávané v této evropské normě neuvažují bezpečnostní vzdálenosti s ohledem na: - kryty (ochrany); - relativní pohyb mezi jeřábem a přilehlou konstrukcí; - nebezpečnou teplotu povrchu; - elektrické zařízení. Závažná nebezpečí, kterých se týká tato norma, jsou uvedena v kapitole 4. Tato norma se nepoužívá pro jeřáby, vyrobené před datem schválení této normy v CEN.