Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13557+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270135
Katalogové èíslo 82238
Název dokumentu Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy
Anglický název Cranes - Controls and control stations
Datum vydání 01.11.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13557+A22008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70506ČSN EN 13557 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13557+A2 Tato evropská norma určuje hygienické požadavky a požadavky pro bezpečný návrh pro ovládání a ovládací místa obsluhy všech typů jeřábů. Tato norma nepojednává o nebezpečích způsobených hlukem, o kterých pojednávají normy pro určené druhy jeřábů. Není také zaměřena na návrh kabin z hlediska vlastností zvukové izolace. Tato evropská norma zahrnuje specifická nebezpečí, která by se mohla vyskytnout během používání ovládání a ovládacích míst obsluhy. Nezahrnuje nebezpečí, která by mohla vzniknout během přepravy, stavby, uvádění do provozu, úprav, údržby, vyřazení z provozu nebo prodeje. Závažná nebezpečí, kterých se týká tato norma, jsou uvedena v kapitole 4.