Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12271
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736145
Katalogové èíslo 82181
Název dokumentu Nátěry - Specifikace
Anglický název Surface dressing - Requirements
Datum vydání 01.11.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 122712006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78226ČSN EN 12271 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12271 Tato evropská norma je základní specifikační normou pro nátěry vozovek jako tenkovrstvé úpravy. Stanovuje technické požadavky pro jednotlivé typy nátěrů, prováděné z pojiva na bázi asfaltů a kameniva, při stavbě a údržbě pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Norma uvádí základní kritéria pro kontrolu zjevných vlastností, definuje zkušební úsek pro schválení typu (TAIT) a skupinu příbuzných výrobků. Norma též stanovuje požadavky na řízení výroby. Do normy byla doplněna informativní národní příloha, která doporučuje a umožňuje volbu podle kategorií a upřesňuje postup tam, kde to EN požaduje.