Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 378-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 140647
Katalogové číslo 82099
Název dokumentu Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
Anglický název Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Parts 2: Design, construction, testing, marking and documentation
Datum vydání 1.10.2008
Datum ukončení platnosti 1.12.2009
Datum účinnosti 1.11.2008
Věstník vydání (měs/rok) 10/08
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.080 - Tepelná čerpadla
27.200 - Technika chlazení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 378-22008
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
60157ČSN EN 378-2 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
84393ČSN EN 378-2+A1 2009
Anotace

ČSN EN 378-2 Tato evropská norma platí pro konstrukci, výrobu a instalaci chladicích zařízení včetně potrubí, komponent a materiálů a zahrnuje i pomocná zařízení, která jsou spojena s těmito chladicími zařízeními. Norma také specifikuje požadavky na zkoušení, uvedení do provozu, značení a dokumentaci. V případě, že teplonosná tekutina není při atmosférickém tlaku v plynném stavu, jsou požadavky na okruhy teplonosných tekutin vyloučeny, kromě jakýchkoliv bezpečnostních zařízení, která jsou spojena s chladicími zařízeními, z předmětu této normy. Tato evropská norma neplatí na chladicí zařízení se vzduchem nebo vodou jako chladivem a norma nezahrnuje požadavky na zařízení, která jsou určena k používání v potenciálně výbušném prostředí. Norma zahrnuje následující pomocná zařízení: - ventilátor a motor ventilátoru; - elektrický motor a převod pro systémy s otevřenými kompresory. Tato evropská norma specifikuje požadavky, které se týkají stacionárních a mobilních chladicích zařízení všech velikostí, včetně tepelných čerpadel. Chladicí zařízení, která používají jiná chladiva, než která jsou uvedena v příloze E v EN 378-1:2008 nejsou zahrnuta v této normě tehdy, pokud není označena bezpečnostní skupina. Pro tuto normu jsou použitelné základní bezpečnostní požadavky na chladicí zařízení, která jsou stanovena v EN 378-1. Platí i základní požadavky na instalaci v provozu, jak jsou stanoveny v EN 378-3. Tato evropská norma neplatí pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla, která byla vyrobena před datem vydání této normy EN.