Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15285
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721880
Katalogové èíslo 82097
Název dokumentu Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)
Anglický název Agglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs (internal and external)
Datum vydání 01.10.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 152852008
EN 15285/AC2008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace