Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9241-171
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833582
Katalogové èíslo 82040
Název dokumentu Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 171: Pokyny pro přístupové software
Anglický název Ergonomics of human-system interaction - Part 171: Guidance on software accessibility (ISO 9241-171:2008)
Datum vydání 01.12.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.180 - Ergonomie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 9241-1712008
ISO 9241-1712008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace