Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60641-3-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 346564
Katalogové èíslo 81970
Název dokumentu Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na obyčejnou lepenku, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 a P.6.1
Anglický název Pressboard and presspaper for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Requirements for presspaper, types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 and P.6.1
Datum vydání 01.09.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.035.10 - Papírové a kartónové izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60641-3-22008
IEC 60641-3-22007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18962ČSN EN 60641-3-2 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60641-3-2 ed. 2 Norma uvádí požadavky na obyčejnou lepenku pro elektrotechnické účely vyrobenou ze 100% sulfátové buničiny nebo ze 100% bavlny nebo ze směsi sulfátové buničiny a bavlny.