Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61310-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332205
Katalogové èíslo 81869
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů
Anglický název Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators
Datum vydání 01.09.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61310-32008
IEC 61310-32007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
59077ČSN EN 61310-3 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61310-3 ed. 2 Tato část IEC 61310 stanoví požadavky související s bezpečností pro ovládače ovládané rukou nebo jinými částmi lidského těla na rozhraní člověk-stroj. Uvádí všeobecné požadavky pro - normalizovaný směr pohybu ovládačů; - uspořádání ovládače ve vztahu k jiným ovládačům; - vzájemný vztah mezi úkonem a jeho výslednými účinky. Vychází z IEC 60447, pro neelektrické technologie, jako jsou mechanické a hydraulicky ovládané systémy. Zahrnuje jednotlivé ovládače i skupiny ovládačů tvořící součást sestavy.