Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-4-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731443
Katalogové èíslo 81758
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí
Anglický název Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines
Datum vydání 01.10.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-4-32007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
84703ČSN EN 1993-4-3 2008NA ed. A01.04.2012
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86088ČSN EN 1993-4-3 2008Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79138ČSN EN 1993-4-3 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1993-4-3 ČSN EN 1993-4-3 uvádí zásady a aplikační pravidla pro navrhování ocelových válcových potrubí pro přepravu kapalin nebo plynů nebo směsi kapalin a plynů při běžných teplotách. Norma je určena především pro potrubí uložené v zemi v poklesových a nepoklesových územích a pro potrubí uložené v zemi, které křižuje hráze, silnice, železnice a kanály.