Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13857
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833212
Katalogové èíslo 81701
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami
Anglický název Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
Datum vydání 01.09.2008
Datum ukonèení platnosti 01.06.2020
Datum úèinnosti 01.10.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 138572008
ISO 138572008
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86117ČSN EN ISO 13857 2008Opr.101.06.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15031ČSN EN 294 1993
51313ČSN EN 811 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509575ČSN EN ISO 13857 2020
Anotace

ČSN EN ISO 13857 Tato mezinárodní norma stanoví hodnoty bezpečných vzdáleností k zamezení dosahu k nebezpečným prostorům strojního zařízení, jak v průmyslovém, tak i neprůmyslovém prostředí. Bezpečné vzdálenosti jsou vhodné pro ochranné konstrukce. Norma uvádí také informace o vzdálenostech, které ztěžují volný přístup dolními končetinami. Tato mezinárodní norma zahrnuje osoby ve věku 14let a starší (5 percentilů tělesné výšky osob ve věku 14let je přibližně 1 400 mm). Pokud je nutné určit dosah skrz otvory, norma dále uvádí informace pro děti starší než 3 roky a to pouze pro horní končetiny (5 percentilů tělesné výšky osob ve věku 3 roků je přibližně 900 mm). Vzdálenosti platí tehdy, jestliže odpovídající bezpečnosti může být dosaženo samotnou vzdáleností. Protože bezpečné vzdálenosti závisejí na velikosti, mohou být některé extrémně velké osoby schopné dosáhnout do nebezpečných prostorů i tehdy, jsou-li požadavky této mezinárodní normy splněny. Bezpečné vzdálenosti jsou určeny k ochraně osob, které se pokoušejí dosáhnout do nebezpečných prostorů za stanovených podmínek.