Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 81685
Název dokumentu Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
Anglický název Heat meters - Part 4: Pattern approval tests
Datum vydání 01.09.2008
Datum ukonèení platnosti 01.06.2016
Datum úèinnosti 01.10.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.200.10 - Teplo. Kalorimetrie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-42007
EN 1434-4/AC2007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79095ČSN EN 1434-4 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99362ČSN EN 1434-4 2016
Anotace

ČSN EN 1434-4 Tato evropská norma stanovuje zkoušky pro schválení typu a platí pro měřidla tepla, tedy přístroje určené pro měření tepla, které se v teplosměnném okruhu absorbuje (při chlazení) nebo předává (při vytápění) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. Měřidlo tepla udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Tato norma nezahrnuje požadavky na elektrickou bezpečnost a na tlakovou bezpečnost. Rovněž nezahrnuje povrchově montované snímače teploty.