Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 0103
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270103
Katalogové èíslo 8166
Název dokumentu Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů. Výpočet podle mezních stavů
Anglický název
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.01.1991
Datum úèinnosti 01.01.1972
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
37453ČSN 27 0103 1970A01.01.1991
37454ČSN 27 0103 1970B01.01.1991
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23058ČSN 27 0103 1989
Anotace