Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60085 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330250
Katalogové èíslo 81628
Název dokumentu Elektrická izolace - Tepelné hodnocení a značení
Anglický název Electrical insulation - Thermal evaluation and designation
Datum vydání 01.08.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.99 - Ostatní normy týkající se elektřiny a magnetismu
29.035.01 - Izolační materiály obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 600852008
IEC 600852007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65273ČSN EN 62114 2002
72919ČSN EN 60085 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60085 ed. 2 Tato norma dává návod k přiřazení tepelné třídy elektroizolačním materiálům (EIM) a elektroizolačním systémům (EIS). Definuje základní pojmy, jako elektroizolační materiál, elektroizolační systém, kandidátský a referenční EIM a EIS, relativní index tepelné odolnosti (RTE), stanovený index tepelné odolnosti (ATE), tepelná třída. Odkazuje na zkušební postupy pro tepelné hodnocení EIM a EIS. Tepelné třídy označuje čísly rovnými nejvyšší teplotě ve stupních Celsia, pro které je elektroizolační materiál nebo systém vhodný.