Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-3-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731431
Katalogové èíslo 81576
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry
Anglický název Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts
Datum vydání 01.09.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-3-12006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85385ČSN EN 1993-3-1 2008Z1
82686ČSN EN 1993-3-1 2008NA ed. A01.06.2012
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
82779ČSN EN 1993-3-1 2008Opr.1
87576ČSN EN 1993-3-1 2008Opr.2
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78243ČSN EN 1993-3-1 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1993-3-1 ČSN EN 1993-3-1 obsahuje pravidla pro navrhování konstrukcí volně stojících a kotvených příhradových a plnostěnných ocelových stožárů. Doplňuje a rozšiřuje příslušné Eurokódy o pravidla pro výpočet zatížení, odezvy a pro posouzení prvků stožárů.