Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-3-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731432
Katalogové èíslo 81572
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny
Anglický název Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys
Datum vydání 01.09.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-3-22006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85386ČSN EN 1993-3-2 2008Z1
82689ČSN EN 1993-3-2 2008NA ed. A01.03.2012
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78244ČSN EN 1993-3-2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1993-3-2 ČSN EN 1993-3-2 platí pro navrhování nosné konstrukce vertikálních ocelových komínů válcového nebo kuželového průřezu. Platí pro komíny konzolové, podepřené v mezilehlých podporách nebo komíny kotvené. ČSN EN 1993-3-2 se týká pouze požadavků na odolnost (pevnost, stabilita a únava) ocelových komínů.