Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13242+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721504
Katalogové èíslo 81571
Název dokumentu Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Anglický název Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction
Datum vydání 01.08.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13242+A12007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95013ČSN EN 13242+A1 2008Z2
94347ČSN EN 13242+A1 2008Z101.04.2014
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68198ČSN EN 13242 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13242+A1 Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného zpracováním přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Je uvedeno hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.