Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-1-12
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731401
Katalogové èíslo 81497
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700
Anglický název Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700
Datum vydání 01.09.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-1-122007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85376ČSN EN 1993-1-12 2008Z1
84700ČSN EN 1993-1-12 2008NA ed. A01.04.2012
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85901ČSN EN 1993-1-12 2008Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79135ČSN EN 1993-1-12 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1993-1-12 ČSN EN 1993-1-12 se použije pro navrhování ocelových konstrukcí z ocelí pevnostních tříd S 460 až S 700 a doplňuje ustanovení ostatních částí Eurokódu 3, která obecně platí pro oceli pevnostních tříd S 235 až S 460.