Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15403-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 386111
Katalogové èíslo 81276
Název dokumentu Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality
Anglický název Natural gas - Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles - Part 1: Designation of the quality
Datum vydání 01.07.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.060 - Zemní plyn
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15403-12008
ISO 15403-12006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75213ČSN EN ISO 15403 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15403-1 Cílem 1. části ČSN EN ISO 15403 je poskytnout výrobcům, provozovatelům motorových vozidel, provozovatelům plnicích stanic a dalším zainteresovaným osobám z oblasti průmyslu vozidel na stlačený zemní plyn informace o jakosti (kvalitě) paliva pro motorová vozidla na ZP (NGV). Tyto informace jsou potřebné pro úspěšný vývoj a obsluhu zařízení vozidel na stlačený zemní plyn. Palivo splňující požadavky této části normy musí: a) umožňovat bezpečnou obsluhu vozidel a příslušného vybavení potřebného pro jejich údržbu; b) chránit palivový systém před negativními důsledky koroze, znečištěním a tvorbou kapalných nebo pevných úsad; c) zajišťovat uspokojivý výkon vozidla za libovolných klimatických podmínek a požadavků na jízdní vlastnosti. Některá hlediska této části normy lze použít i pro stacionární spalovací motory. Tato část ČSN EN ISO 15403 vymezující kvalitu stlačeného zemního plynu je určená k tomu, aby stanovila mezinárodní požadavky kladené na zemní plyn používaný jako motorové palivo. Výrobci motorů a automobilů musí tyto požadavky znát, aby mohli vyvíjet zařízení s vysokým výkonem, která jsou poháněná stlačeným zemním plynem. Technická zpráva, obsahující podrobná data o složení plynu použitého v této části normy, je publikována jako ISO/TR 15403-2.