Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14934
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727224
Katalogové èíslo 81270
Název dokumentu Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Anglický název Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications - Factory made products of extruded poly-styrene foam (XPS) - Specification
Datum vydání 01.08.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 83.100 - Lehčené plasty
93.010 - Inženýrské stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 149342007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80243ČSN EN 14934 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14934 Tato evropská norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu, které se používají k izolaci proti mrazu silnic, železnic, dopravních ploch a jako lehká výplň pro omezení horizontálních a vertikálních tlaků zeminy a pro další aplikace ve stavebnictví. Výrobky se vyrábějí ve tvaru desek, s možnou speciální úpravou okrajů a povrchu (pero a drážka, přeplátován, atd.). Předmětem normy jsou i vícevrstvé izolační desky. Norma popisuje vlastnosti výrobku a také postupy zkoušení, posuzování shody, označování a značení štítkem.