Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10273
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421030
Katalogové èíslo 81264
Název dokumentu Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely
Anglický název Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties
Datum vydání 01.07.2008
Datum ukonèení platnosti 01.02.2017
Datum úèinnosti 01.08.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.30 - Oceli pro tlakové účely
77.140.60 - Tyčová a prutová ocel
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 102732007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63884ČSN EN 10273 2002
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500982ČSN EN 10273 2017
Anotace

ČSN EN 10273 Tato norma se zabývá tyčemi válcovanými za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely především z hlediska bezpečnosti. Předmětem normy se stanovují technické dodací podmínky pro tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely. Pro dodávky výrobků podle této normy platí rovněž všeobecné technické dodací podmínky podle EN 10021. Splněním požadavků této normy je zajištěna shoda s bezpečnostními požadavky směrnice pro tlaková zařízení, 97/23/EC.