Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 15259
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 834785
Katalogové číslo 81246
Název dokumentu Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření
Anglický název Air quality - Measurement of stationary source emissions - Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report
Datum vydání 1.7.2008
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.8.2008
Věstník vydání (měs/rok) 7/08
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.40 - Stacionární zdroje emisí
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 152592007
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
80351ČSN EN 15259 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15259 Norma stanoví požadavky na měřicí úseky a měřicí stanoviště potrubí odvádějících odpadní plyny z průmyslových zařízení a cíle a plány měření a protokoly o měření. Je určena pro periodická měření při použití manuálních nebo automatizovaných referenčních metod. Norma uvádí obecné principy, které lze použít pro měření emisí z různých typů zařízení a ke splnění různých cílů měření. Tato evropská norma stanoví postupy odběru reprezentativních vzorků odpadního plynu v potrubí. Určuje postup výběru nejvhodnějšího vzorkovacího bodu pro automatizované měřicí systémy použité při kontinuálním měření emisí. Těch částí normy, které jsou věnované přípravě plánu a vypracování protokolu o měření, lze použít pro měření emisí difúzních a fugitivních zdrojů emisí. Velký význam má pro řešení otázek konstrukční bezpečnosti komínů a potrubí a konstrukčních postupů pro pracovní plošiny a bezpečnost personálu, který jich využívá. Obsáhlá přílohová část popisuje stanovené požadavky na projektování a konstrukci měřicích stanovišť a přípravu plánu měření. Uvádí rovněž postupy přepočtu vztažných veličin, postupy odběru vzorků a příklady určení homogenity koncentračních polí odpadního plynu. Velký důrazy klade na zpracování protokolu o měření emisí a věnuje se i teoretickým základům stanovení střední koncentrace v měřicím průřezu.