Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62271-209
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370921
Katalogové èíslo 81243
Název dokumentu Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky
Anglický název High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations
Datum vydání 01.07.2008
Datum ukonèení platnosti 15.03.2022
Datum úèinnosti 01.08.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.10 - Vysokonapěťové elektrické rozváděče a řídicí přístroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62271-2092007
IEC 62271-2092007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508496ČSN EN 62271-209 2008Z115.03.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15939ČSN IEC 859 1994
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508495ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 2019
Anotace