Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10028-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420937
Katalogové èíslo 81239
Název dokumentu Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli
Anglický název Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7: Stainless steels
Datum vydání 01.07.2008
Datum ukonèení platnosti 01.02.2017
Datum úèinnosti 01.08.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.30 - Oceli pro tlakové účely
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10028-72007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63886ČSN EN 10028-7 2002
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500980ČSN EN 10028-7 2017
Anotace

ČSN EN 10028-7 Norma stanovuje požadavky na ploché výrobky pro tlakové účely o tloušťkách uvedených v tabulkách 7 až 10, z korozivzdorných ocelí, včetně austenitických žáropevných ocelí.