Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1927-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 480064
Katalogové èíslo 81202
Název dokumentu Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Smrky a jedle
Anglický název Qualitative classification of softwood round timber - Part 1: Spruces and firs
Datum vydání 01.11.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1927-12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57631ČSN P ENV 1927-1 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace