Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60027-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330100
Katalogové èíslo 81158
Název dokumentu Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení
Anglický název Letter symbols to be used in electrical technology - Part 6: Control technology
Datum vydání 01.07.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
01.075 - Písmenné značky
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60027-62007
IEC 60027-62006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60027-6 Tato Část IEC 60027 platí pro technologii řízení. Uvádí názvy a značky pro veličiny, signály a funkce a jejich jednotky. Tato norma představuje koherentní soubor písmenných značek pro nejdůležitější fyzikální veličiny a funkce používané ve vědě a technice řízení, zejména pro důležité proměnné veličiny a signály (bez rozlišení), které je reprezentují.