Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60423 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370000
Katalogové èíslo 81127
Název dokumentu Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství
Anglický název Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings
Datum vydání 01.07.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 604232007
IEC 604232007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20239ČSN EN 60423 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60423 ed. 2 Tato norma stanoví vnější průměry pro elektroinstalační trubky používané v elektrických instalacích nebo v komunikačních systémech a rozměrové požadavky na závity. Stanoví také rozměrové požadavky na závity používané u přidružených příslušenství.