Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13565-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389221
Katalogové èíslo 81078
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
Anglický název Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components
Datum vydání 01.06.2008
Datum ukonèení platnosti 01.08.2019
Datum úèinnosti 01.07.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13565-1+A12007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80816ČSN EN 13565-1+A1 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507787ČSN EN 13565-1 2019
Anotace

ČSN EN 13565-1+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na materiály, konstrukci a provedení komponentů určených k používání v pěnových stabilních hasicích zařízeních a při použití pěnidel vyhovujících požadavkům EN 1568-1 až EN 1568-4. Komponenty, které jsou pokryty touto normou, jsou: přiměšovače, sprejové hubice, hadicové jednotky pro podpovrchovou aplikaci pěny, proudnice, pěnotvorná zařízení na těžkou/střední pěnu, pěnotvorná zařízení na lehkou pěnu, pěnové komory, nádrže a tlakové nádoby. Metody zkoušení jsou uvedeny v přílohách A až K.