Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13032-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360456
Katalogové èíslo 80967
Název dokumentu Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů
Anglický název Light and Lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of work places
Datum vydání 01.06.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.180.20 - Barvy a měření světla
91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13032-32007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13032-3 Tato norma stanovuje údaje, které se mají uvádět u světelných zdrojů a svítidel určených pro nouzové osvětlení pracovních prostorů. V normě jsou popsány dvě skupiny údajů: základní a doplňkové. Pokud jsou některé z údajů pro konkrétní svítidlo nebo světelný zdroj uvedeny, měly by odpovídat této normě. V informativní příloze A je uveden postup výpočtu osvětlenosti na vodorovné rovině osvětlené bodovým zdrojem. V národní příloze NA je uvedeno značení veličin použitých v normě způsobem, který odpovídá národním zvyklostem.