Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1775
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 386441
Katalogové číslo 80948
Název dokumentu Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Anglický název Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar - Functional recommendations
Datum vydání 1.5.2008
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.6.2008
Věstník vydání (měs/rok) 5/08
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 17752007
Změny
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
82366ČSN EN 1775 2008Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
80227ČSN EN 1775 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1775 Tato norma stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů. Jsou to plynovody od předávacího místa plynu až k místu napojení spotřebičů. Tato norma určuje hlavní zásady týkající se domovních plynovodů. Uživatelé této normy mají mít na paměti, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených hlavních zásad. V případě rozporů, vyplývajících z přísnějších požadavků v národních právních předpisech s požadavky této normy, musí být upřednostněny tyto národní právní předpisy, jak je uvedeno v normativním dokumentu CR 13737:2001. Tato norma platí jak pro nově instalované plynovody, tak i pro rekonstruované nebo rozšiřované plynovody. Tato norma neobsahuje podrobné požadavky pro ukládání plynovodů do země. Tato norma platí pro potrubí, do kterého je dodáván plyn z plynovodní sítě, a pro rozvody LPG sloužící k dodávce zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) z tlakových nádob. Norma se nevztahuje na: - rozvody pro samostatné spotřebiče LPG bez přívodného potrubí provedeného formou pružného spojení spotřebiče s tlakovou lahví LPG (zdroj plynu). - tlakové nádoby na LPG. Z normy jsou vyjmuta flexibilní propojení mezi tlakovou nádobou na LPG a samostatným spotřebičem. Pro účely této normy se pod pojmem "plyn" rozumí hořlavé plyny, které jsou při teplotě 15 °C a tlaku 1013,25 mbar v plynném stavu. Tyto plyny, které musí být zpravidla z bezpečnostních důvodů odorizované, se nazývají obecně svítiplyn, zemní plyn nebo zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG). Jsou rovněž označovány jako plyny první, druhé a třetí třídy (viz EN 437). Pro účely této normy se tlakem rozumí přetlak, pokud není stanoveno jinak.