Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10340
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421270
Katalogové èíslo 80877
Název dokumentu Ocelové odlitky pro stavebnictví
Anglický název Steel castings for structural uses
Datum vydání 01.06.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.80 - Železné a ocelové odlitky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 103402007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace