Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50173-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367253
Katalogové èíslo 80798
Název dokumentu Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory
Anglický název Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
Datum vydání 01.04.2008
Datum ukonèení platnosti 19.03.2021
Datum úèinnosti 01.05.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.040.50 - Vedení, spojení a obvody
35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50173-42007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
89355ČSN EN 50173-4 2008A119.03.2021
93751ČSN EN 50173-4 2008A219.03.2021
506542ČSN EN 50173-4 2008Z119.03.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506541ČSN EN 50173-4 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 50173-4 Tato norma navazuje na kmenovou normu ČSN EN 50173-1, která specifikuje obecná pravidla pro návrh a realizaci univerzální kabeláže. Je zaměřena na řešení v podmínkách, které jsou specifické pro obytné prostory. Specifikuje strukturu a stanoví související požadavky na kabelážní systém a jeho prvky.