Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 14442
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757743
Katalogové číslo 80752
Název dokumentu Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou
Anglický název Water quality - Guidelines for algal growth inhibition tests with poorly soluble materials, volatile compounds, metals and waste water
Datum vydání 1.4.2008
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.5.2008
Věstník vydání (měs/rok) 4/08
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.01 - Kvalita vod obecně
13.280 - Radiační ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 144422006
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 14442 Tato norma uvádí postupy pro zkoušky inhibice růstu řas s obtížnými sloučeninami, které nejsou zahrnuty do metod popsaných v ISO 8692 a ISO 10253. Hlavními předměty obsaženými v tomto návodu jsou metody pro přípravu zkoušených látek ke zkoušení a postupy potřebné k provedení příslušné zkoušky. Do tohoto návodu jsou zahrnuty následující zkoušené látky: a) slabě rozpustné čisté organické sloučeniny b) slabě rozpustné směsi organických látek c) slabě rozpustné anorganické materiály d) těkavé látky e) odpadní vody a environmentální vzorky obsahující vodu a sedimenty f) zabarvené a/nebo zakalené vzorky g) sloučeniny těžkých kovů.