Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50173-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367253
Katalogové èíslo 80737
Název dokumentu Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory
Anglický název Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office premises
Datum vydání 01.04.2008
Datum ukonèení platnosti 19.03.2021
Datum úèinnosti 01.05.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.040.50 - Vedení, spojení a obvody
35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50173-22007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
89104ČSN EN 50173-2 2008A119.03.2021
506540ČSN EN 50173-2 2008Z119.03.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68935ČSN EN 50173-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506539ČSN EN 50173-2 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 50173-2 Tato norma navazuje na kmenovou normu ČSN EN 50173-1, která specifikuje obecná pravidla pro návrh a realizaci strukturované kabeláže. Je zaměřena na řešení v podmínkách, které jsou specifické v kancelářských prostředích. Specifikuje strukturu a stanoví související požadavky na kabelážní systém a jeho prvky.