Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60947-1 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354101
Katalogové èíslo 80621
Název dokumentu Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti 19.02.2024
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60947-12007
IEC 60947-12007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88975ČSN EN 60947-1 ed. 4 2008A119.02.2024
97129ČSN EN 60947-1 ed. 4 2008A219.02.2024
512659ČSN EN 60947-1 ed. 4 2008Z119.02.2024
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71793ČSN EN 60947-1 ed. 3 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512398ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 2021
Anotace

ČSN EN 60947-1 ed. 4 Tato norma platí, je-li to vyžadováno v příslušné normě výrobku, pro spínací a řídicí přístroje, označované dále jako "zařízení" a určené pro zapojení do obvodů, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje AC 1 000 V nebo DC 1 500 V. Neplatí pro rozváděče nízkého napětí, které jsou předmětem IEC 60439.