Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60309-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354513
Katalogové èíslo 80620
Název dokumentu Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování
Anglický název Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti 17.06.2025
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.30 - Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60309-42007
IEC 60309-42006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515671ČSN EN 60309-4 2008Z101.08.2023
91708ČSN EN 60309-4 2008A117.06.2025
517316ČSN EN 60309-4 2008Z217.06.2025
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515670ČSN EN IEC 60309-4 ed. 2 2022
517315ČSN EN IEC 60309-4 ed. 2 2023
Anotace

ČSN EN 60309-4 Tato norma platí pro samostatné výrobky, které kombinují v jednom krytu pevnou nebo pohyblivou zásuvku podle IEC 60309-1 nebo IEC 60309-2 a spínací přístroj, se jmenovitým pracovním napětím nepřesahujícím DC nebo AC 690 V a 500 Hz a se jmenovitým proudem nepřesahujícím 250A, určené především pro průmyslové použití, vnitřní nebo venkovní.