Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1997-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731000
Katalogové èíslo 80611
Název dokumentu Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
Anglický název Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.01 - Konstrukce staveb obecně
91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1997-22007
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86750ČSN EN 1997-2 2008Opr.1
88908ČSN EN 1997-2 2008Opr.2
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78641ČSN EN 1997-2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1997-2 EN 1997 je určena k použití spolu s EN 1990:2002, která stanovuje principy a požadavky na bezpečnost a použitelnost, popisuje zásady návrhu a ověřování a poskytuje vodítko pro související aspekty spolehlivosti konstrukce. EN 1997 je určena pro aplikaci geotechnických aspektů v návrhu pozemních a inženýrských staveb. Je rozdělena do různých oddělených částí (viz 1.1.2). EN 1997 se zabývá požadavky na pevnost, stabilitu, použitelnost a trvanlivost staveb. Ostatními požadavky, např. na tepelnou a zvukovou izolaci, se nezabývá. Číselné hodnoty zatížení pozemních a inženýrských staveb, potřebné pro návrh, poskytuje pro různé typy konstrukcí EN 1991. Zatížení vyvolaná základovou půdou, jako jsou zemní tlaky, musí být vypočtena na základě pravidel EN 1997. Tato norma doplňuje EN 1997-2 při stanovení požadavků na průzkum a zkoušení základové půdy.