Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15520
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038736
Katalogové èíslo 80585
Název dokumentu Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky
Anglický název Thermal spraying - Recommendations for constructional design of components with thermally sprayed coatings
Datum vydání 01.02.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.20 - Povrchová úprava
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 155202007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15520 Norma obsahuje základní doporučení pro konstrukční řešení součástí, které musí být úplně nebo zčásti opatřeny žárově stříkaným povlakem. Doporučení platí jak pro výrobu nových součástí, tak pro opravu opotřebených. Povlak může být kovový, kovokeramický, oxidokeramický nebo z polymerů. Norma uvádí příklady vhodného i nevhodného konstrukčního řešení.