Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12952-11
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 077604
Katalogové číslo 80553
Název dokumentu Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství
Anglický název Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 11: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories
Datum vydání 1.2.2008
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2008
Věstník vydání (měs/rok) 2/08
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.040 - Plynové a parní turbiny. Parní stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 12952-112007
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12952-11 Tato norma stanovuje požadavky na omezovače (nebo omezovací zařízení), které jsou zabudovány v bezpečnostních systémech vodotrubných kotlů, jak je definováno v EN 12952-1. Omezovačem (nebo omezovacím zařízením) může být buď bezpečnostní výstroj, jak je definována ve směrnici pro tlaková zařízení, v článku 1, odstavci 2.1.3, která musí zahrnovat bezpečnostní logiku a koncové aktivační zařízení, nebo jeden prvek bezpečnostního systému, např. snímač úrovně hladiny vody se samokontrolou používaný jako součást bezpečnostní výstroje, jak je definována ve směrnici pro tlaková zařízení, v článku 1, odstavci 2.1.3; celková ochranná funkce kotle musí být zajištěna ve spojení s další bezpečnostní logikou (je-li to vhodné) a koncovým aktivačním zařízením. V této evropské normě jsou obsaženy i požadavky na navrhování a přezkoušení funkční způsobilosti omezovačů.