Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 225-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075856
Katalogové èíslo 80462
Název dokumentu Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 2: Pohony pro hořáky na kapalná paliva
Anglický název Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 2: Oil burner motors
Datum vydání 01.04.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.060.10 - Hořáky na tekutá a tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 225-22007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace