Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 3610
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 733610
Katalogové èíslo 80433
Název dokumentu Navrhování klempířských konstrukcí
Anglický název Design of sheet metal constructions
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.01 - Konstrukce staveb obecně
91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
82191ČSN 73 3610 2008Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31169ČSN 73 3610 1988
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 3610 Norma stanovuje zásady pro volbu, navrhování a použití klempířských prvků a konstrukcí z plechů z hliníku, plechů hliníkových s povlakem, plechů z olova, plechů ze zinku legovaného titanem, plechů z mědi, plechů z oceli, plechů ocelových pozinkovaných, ocelových pokovených s povlakem a ocelových korozivzdorných. Norma obsahuje v informativních přílohách řešení obvyklá a osvědčená k datu vzniku normy. Tato norma se vztahuje na klempířské konstrukce střech a průčelí budov. Tato norma se nevztahuje na střešní a fasádní průmyslově vyráběné systémy z plechů, plechové komíny, komínové vložky, izolace trub a nádob a vzduchotechnická potrubí.