Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60335-2-106
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361045
Katalogové èíslo 80410
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings
Datum vydání 01.01.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.120 - Bezpečnost v domácnosti
97.100.10 - Elektrická otopná tělesa
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60335-2-1062007
IEC 60335-2-1062007
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
81119ČSN EN 60335-2-106 2008Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60335-2-106 Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností - vyhřívaných koberců a podobných spotřebičů; - topných jednotek určených pro vytápění místnosti, do níž jsou umístěny, a které jsou určeny pro nainstalování přímo pod podlahovou krytinu a jsou samostatně odnímatelné; jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových instalací a 480 V u ostatních instalací.