Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15614
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832803
Katalogové èíslo 80379
Název dokumentu Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
Anglický název Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland clothing
Datum vydání 01.02.2008
Datum ukonèení platnosti 01.11.2020
Datum úèinnosti 01.03.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.10 - Ochranné oděvy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 156142007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510491ČSN EN ISO 15384 2020
Anotace

ČSN EN 15614 Tato evropská norma specifikuje minimální technické požadavky a metody zkoušení pro ochranné oděvy určené pro dlouhodobé použití při likvidaci požárů v otevřeném terénu a s tím spojených činnostech. Likvidace požárů v otevřeném terénu zahrnuje práci v první řadě při letních teplotách po dobu mnoha hodin, proto je třeba, aby tyto oděvy byly lehké a poddajné, ale zároveň účinné proti daným rizikům, přičemž nesmí působit uživateli nadměrnou tepelnou zátěž. Rozhodnutí, zda je oděv odpovídající této evropské normě vhodný pro určené použití a předpokládanou expozici, musí vycházet z provedeného posouzení rizika. Předmětem posouzení by mělo být i to, jaké další osobní ochranné prostředky jsou nutné pro ochranu hlavy, rukou a chodidel, případně i dýchacích orgánů. Tato evropská norma se netýká oděvů pro použití v rizikových situacích, kdy je vhodnější oděv vyhovující EN 469, ani oděvů chránících před chemickým, biologickým nebo radiačním nebezpečím.